مشاهده همه 11 نتیجه


  • طلق پرس شفاف A5

   98,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس A5
   • تعداد در هر بسته ::  100
   • امکانات ::  گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کارت اینترنت ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت شناسایی
   0
  • طلق پرس شفاف 9×12

   55,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس 9×12
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، کارت شناسایی
   0
  • طلق پرس شفاف 10×7

   75,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس ۱۰×۷
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  شامل گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کارت اینترنت ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت شناسایی
   0
  • طلق پرس میکرون 125 شفاف A3

   265,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس شفاف A3
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت
   0
  • طلق پرس میکرون 150 مات A3

   398,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس مات A3
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  مثل کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت
   0
  • طلق پرس میکرون 125 شفاف A4

   155,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس شفاف A4
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت
   0
  • طلق پرس 150 میکرون شفاف A4

   165,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس شفاف A4
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت
   0
  • طلق پرس میکرون 125 مات A4

   325,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس A4
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، کارت شناسایی
   0
  • طلق پرس میکرون 150 شفاف A3

   340,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس شفاف A3
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت
   0
  • طلق پرس میکرون 150 مات A4

   295,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس A4
   • تعداد در هر بسته ::  100 عدد
   • امکانات ::  مثل کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت
   0
  • طلق پرس میکرون 125 مات A3

   ویژگی‌ها
   • مدل ::  طلق پرس A3
   • تعداد در هر بسته ::  100
   • امکانات ::  کارت های شناسایی ، گواهینامه ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، کارت شناسایی
   0